Jag har sätt att många som bloggar om ekonomi och sparande, har redovisat deras framgång i sparandet med att skriva hur mycket dem har sparat och hur deras investeringar står sig mot det. Lite klumpigt beskrivet men jag hoppas att ni förstår vad jag försöker få fram. :)

Så nu har även jag kommit in på det tänkandet. Att redovisa både hur mycket man har sparat i i mot hur mycket investeringarna har växt/sjunkit. Det blir något som kommer att finnas från och med nästa sparande översikt.

Har dock inte kommit på något bra sätt att redovisa det på, men det ska nog lösa sig innan det är dags. Tips på hur man kan redovisa det är mer än välkommet!