Efter nyår skrev jag upp två punkter jag skulle göra under året, det första är att helt gå över till aktier och sälja av mina befintliga fonder. Det andra var att sälja av mitt innehav i Rail Care, vilket jag redan har gjort.

Så idag har jag sålt av 1400kr av mitt fondinnehav, vilken är ungefär 10 % av marknadsvärdet på mina fonder. Dem fonderna jag sålde ifrån var Privatiseringsfonden och JPMF - Latin America Equity $, Indexfond Asien har jag låtit vara orörd då den har börjat hamna på plus.

Tanken är att jag säljer av i omgångar för att minska förlusterna lite, pengarna kommer läggas likvid till ett kommande aktieköp.