Har tidigare skrivit om att vi i våran bostad har el uppvärmning, men sedan januari bestämdes det att dem skulle byta ut alla el-element och istället ta in fjärrvärme istället. Så från att ha ett rörligt elpris får vi nu ett fast pris per KhW som sträcker sig under fyra år.

Har försökt läsa mig till om hur stor skillnaden rent kostnadsmässigt det är mellan el och fjärrvärme, men vad har har kunnat hitta är att fjärrvärme ger en jämnare värma i bostaden. Men inget om en jämförelse kostnadsmässigt. Då som jag förstod det att fjärrvärmen inte skulle förbruka lika mycket el för att värma upp vattnet som sedan går ut i elementen. Som elementet förbrukade för att värma upp bostaden.

Någon som har bytt från el till fjärrvärme som har märkt några större skillnader när det gäller kostnaden. From maj kommer vi i alla fall betala för fjärrvärme, ska bli intressant och se om kostnaden ändras eller om det kommer vara detsamma.