Läste om en lag nyss som trädde kraft i juli 2004. Jag är lite efter i lagstiftningen. : )
Lagens avseende var att stärka konsumentens situation när den agerar på den finansiella marknaden, och var inriktat sig på placeringar i finansiella instrument.
Med lagen kom även krav på att rådgivaren ska ha kompetens nog för att lämna råd, alla råd som ges skulle dokumenteras.
Lagen gjorde det även möjligt för konsumenter att få skadestånd om rådgivningen har orsakat konsumenten ekonomisk skada.

Blev lite små intresserad av lagen och började söka efter händelser då lagen har använts i det avseende om skadestånd till konsumenter.
Har än så länge inte hittat nått, så jag letar vidare. Skriver en rad om jag hitar något intressant.

Skriv gärna en rad om ni vet av någon händelse som har med lagen att göra.