En budget förknippas oftast ihop med företag, men det är även något som fungerar väldigt bra hos privatpersoner. Och som hjälper dig få en översikt av dina inkomster och utgifter, så du kan få en
jämnare ekonomi.

Vad är då en budget?

En budget är där du redovisar dina inkomster och utgifter för att sedan få dem att gå ihop. Inkomster kan vara lön, bidrag, pension, a-kassa,lön med flera, och utgifter hyra, vatten, mat, el, kläder, försäkringar, listan kan göras lång när det kommer till utgifter.

Nu ska man då redovisa för sig själv var man ska lägga sina pengar, detta kan man göra på flera olika sätt. Vissa väljer att göra det enkelt och bara använda papper och penna, medan andra använder Excel mallar och budget program.

Så här kan en budget se ut efter att man har gjort klar sin budget för månaden, i detta fall Januari(Se Bilden). Excel mallen är den som jag själv har gjort, och kan Laddas ner här eller under sidan ladda ner.

Nu är det svåra kvar, och det är att lyckas hålla den budget man har gjort för månaden. Skulle det vara så att budget man har satt inte håller, så får man tänkta tillbaka och gå igenom konstaterandena för att se var budgeten sprack. Sen ta med det beräkningen till nästa månads budget.

Lycka till med era budgetar!