I förra sparande översikten la jag till två saker och det var Totalt Insatt Värde och Dagens Värde. Från och med nu kommer jag även basera mina sparandemål på det totala insatta värdet istället för dagens värde eller marknadsvärde kan man även kalla det i en bättre befattning.

Av den anledningen höjer jag mitt sparmål för 2009 från 45.000kr till 55.000kr. En höjning med 10.000kr, som för tillfället känns rätt vettigt med tanke på jobb situation. Men lämnar öppet för en eventuell höjning, för en sänkning vill jag då inte se. :)