Utökade mitt innehav i Axfood med ytterligare 25st , efter utökningen blir Axfood det näst största innehavet i portföljen. Största innehavet är fortfarande H&M.