Så har jag åter igen tagit mig tiden att färdigställa min portfölj i procent, senast jag gjorde det var i februari i år. Hur det såg ut då kan man se här. Vad som har tillkommit i portföljen är köpet av Swedbank och ökat likvid, utöver det är det som det var tidigare.

Och som förra gången har jag utgått ifrån investerat värde och inte marknadsvärdet, då det ska vara lättare att göra en jämförelse från gång till gång. Kommer även lite senare att göra ett likande diagram med hur portföljen se ut när man tar marknadsvärdet istället för investerat värde.

På bilden ser man hur min portfölj ser ut i dagsläget. :)