Kungsleden Aktiens utveckling

Info: Kungsleden är ett fastighetsbolag som ser avkastningen som viktigare än fastighetens kategori och geografiska läge. Verksamheten omfattar både fastighetshandel och fastighetsförvaltning. Mer info

NCC Aktiens utveckling

Info: Byggbolag med fokus mot Norden men har också verksamhet i Baltikum och Tyskland. Mer Info

Boliden Aktiens utveckling

Info: Den näst största kopparleverantören och den tredje största zinkleverantören i Europa. . Mer Info

Axfood: Aktiens utveckling

Info:Dagligvaruhandel, bl.a. butikskedjorna Hemköp och Willys. Dessutom partihandel via Dagab och Närlivs. Mer Info

SCA: Aktiens utveckling

Info:Skogsbolag som utvecklar, producerar och marknadsför personliga hygienprodukter, mjukpapper, förpackningar, samt skogsindustriprodukter som tryckpapper och sågade trävaror. Mer Info

H&M: Aktiens utveckling

Info:Detaljistkedja som säljer kläder i butiker. Mer Info

Ratos : Aktiens utveckling

Info: Ratos är ett Private Equity-konglomerat som främst är inriktat mot aktiva och långsiktiga innehav i onoterade bolag. Ratos innehav är inte branschspecifika och den största branschen sett till koncernmässigt värde är industri, följt av och konsument och tjänstesektorn.