Nu var omröstningen för september månad avklarad. Frågan för september var: Du som besökare Man eller Kvinna?

Resultatet blev följande:

Kvinna (Flicka, tjej) 15 % (2st)

Man (Pojke, Kille) 85 % (11st)

Totalt antal röster: 13st

Tråkigt att det inte var så många som röstade denna månad. Dock trevligt att det fanns någon kvinna som besöker bloggen!

Och så ska det komma en ny fråga för månaden. Denna gång är jag intresserad av hur stort ditt/erat sparande är. Det sparande som du/ni lägger undan varje månad för att få det att växa. Och kanske en dag bli ekonomiskt oberoende.

Storleken på det sparande är vad frågan riktar in sig på.

Så då blir kommande fråga: Hur stort är ditt/erat sparande?