Helåret 2007 05-2008 04 i korthet
- Omsättningen under perioden blev 134,4 milj kr (86 milj kr*), en ökning med 65%
- Rörelseresultatet uppgår till 5,9 milj kr (6,5 milj kr*)

Bokslutskommuniké
Aktiens utveckling

Hörde en vits idag eller om man kan kalla den det. Som jag tyckte var riktig bra. :)
Som jag nu tänkte dela med mig av.

Klass 2B var på studiebesök på polisstationen. Polisen som guidade dom runt var snäll och väldigt trevlig. När polisen visade eleverna deras omklädningsrums så frågade Nisse 8år:
– Är det bara poliser som har tillträde till omklädningsrummet?
– Ja det är det.
– Men varför är det då hänglås på alla skåp?