Under dagen var det NCCs tur att avlämna en rapport för hur kvartalet har gått. Rapporten var som dem flesta under analytikerna förväntan med en förlust på 352 miljoner i jämförelse med förra året under samma period som blev en vinst på 117 miljoner. Analytikerna hade trott en förlust på 288 miljoner.

• Nettoomsättningen uppgick till 11 065 (11 412) MSEK

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -352 (117) MSEK

• Periodens resultat efter skatt uppgick till -261 (90) MSEK

• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -2,37 (0,86) SEK

NCCs aktie stängde på – 7.1% till 74,75kr.
Har tidigare funderat på att utöka mitt innehav i NCC, men då aktien har gått upp en del under april månad så har inte min likvid rätt till för ett köp. Håller denna kurs i sig eller att den sjunker ytterligare kommer ett köp komma i börja av nästa månad.