Idag kom ju som sagt NCC med sin rapport, och erbjöd bland annat en högre vinst än vad man hade spekulerat om men också även en större orderingång. Samtidigt meddelar NCC att dem höjer utdelningen från 4kr till 6kr, vilket är varmt välkommet i min lilla spargris.

Snabb genomgång på NCC rapport

• Nettoomsättningen uppgick till 51 817 (57 465) MSEK

• Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 694 (2 385) MSEK

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 262 (1 820) MSEK

• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 11,63 (16,69) SEK

• Styrelsen föreslår en utdelning på 6,00 (4,00) SEK per aktie