Så kom rapporten från NCC och den var ju inte riktig som varken analytikerna hade tror/gissat. Finansnettot ökade från 608 miljoner till 684 miljoner i motsvarande period för 2007. Dock så sjönk både orderingången och omsättningen. Med det här i ryggen kommer det bli en kraftigt sänkt utdelning. Vilket inte allas var så oväntat med tanke på hur det har sätt ut i övrigt.

Utdelningen sänks från 11kr till 4kr och ingen extra utdelning som det har varit andra år. Med en 4kr utdelning räknat på dagens aktie kurs skulle det bli ungefär 7 %. Själv tycker jag att utdelningen är helt inom ramarna för att vara ok.

Hur ser du på en utdelning på 7 %, acceptabelt?