Dem flesta/alla elleverantörerna har ett avtal som heter Tillsvidare eller likande. Det är ett avtal som man får i början när man just har flyttat till en bostad som man själv betar elen för, och inte skrivit på något avtal om rörligt eller fast.

Nackdelen med Tillsvidare avtalet är att det kostar ungefär 20öre till 30öre mer per kWh, vilket kan innebära att elräkningen kan bli många hundringar dyrare än med ett fast eller rörligtavtal.
För att se vilket avtal du har är det bara att titta på din elräkning, där brukar det stå inom parenteser.
Där dem räknar upp dem olika kostnaderna för elleverantören.

Har själv råkat ut för det och skrivit om det tidigare i bloggen, efter ha upptäckt misstaget med elavtalet byte jag till rörligt och sänkte elkostnaden med ungefär 300kr – 500kr.