Det kommer att bli en sen sparande översikt denna månad. Då jag sitter och väntar på lite pengar som kommer att komma i slutet på kommande vecka. Skulle gärna vilja ha med dem i översikten, för att det inte ska börja se konstigt ut på nästa månads översikt.

Så då vet ni alla falla att den kommer i slutet på kommande vecka.