Idag kom SCB med statistik om hushållens finansiella tillgångar under första kvartalet 2009.
Statistiken visar att hushållens finansiella tillgångar ökade med 61 miljarder till 4 688 miljarder kronor, efter att ha sjunkit 7 kvartal i rad. Av ökningen bestod 50 miljarder nysparande och dem resterande 11 miljarderna var värdeökningar.

Även hushållens skuldökning såg lite bättre ut än jämförelse med 2007 och 2008 under samma period. Under första kvartalet ökade skuldsättningen med 34 miljarder i jämförelse med 2007 som var 36 miljarder och 2008 med 44 miljarder.

Hushållens tillgångar har slutat sjunka i värde(SCB)