Svenska hushåll blir allt fattigare, det enligt sparbarometern från Statistiska centralbyrån. Som visar att hushållens totala förmögenhet av finansiella tillgångar sjönk från 4620 till 4597 miljarder kronor, i jämförelse med förra kvartalet.

Samtidigt som Svenska hushålls blir fattigare så ökar skulderna med 62 miljarder kronor. Sista juni var den totala skulden för alla hushåll 2289 miljarder varav 55 % av skulderna är bostadslån.

Orsaken till den att hushållens förmögenhet sjunker är den starka börsnergången.