Så lyder rubriken på en av Di.se artikel om aktiemarknadens framtid, uttalandet kommer ifrån Andrew Roberts som är chef för Royal bank of Scotlands kreditgrupp. Som rekommenderar att man dumpar aktierna och istället köper på sig obligationer istället.
Andrew Robert beskriver marknaden väldigt mörkt med en syn att Europas ekonomiska återhämtning är långt ifrån stabil och [...]