Läste om en lag nyss som trädde kraft i juli 2004. Jag är lite efter i lagstiftningen. : )
Lagens avseende var att stärka konsumentens situation när den agerar på den finansiella marknaden, och var inriktat sig på placeringar i finansiella instrument.
Med lagen kom även krav på att rådgivaren ska ha kompetens nog för att [...]