Den 1 oktober 2010 inför Finansinspektionen ett bolånetak på 85 % för alla ny lån och utökning av befintliga lån. Anledningen till bolånetaket är enligt finansinspektionen att minska risken för hushållen samt motverka att Banker och andra kreditinstitut använder högre belåningsgrad som konkurrensmedel.
Finansinspektionen tror inte heller att detta bolånetak kommer påverka huspriserna något.
Vad tycker ni [...]