Har tidigare skrivit om att vi i våran bostad har el uppvärmning, men sedan januari bestämdes det att dem skulle byta ut alla el-element och istället ta in fjärrvärme istället. Så från att ha ett rörligt elpris får vi nu ett fast pris per KhW som sträcker sig under fyra år.
Har försökt läsa mig till [...]