Tidigare förklarade jag vad en aktie var för något. Nu tänkte jag ta och förklara vad är en fond är.

En fond kan beskrivas som en portfölj av värdepapper t ex aktier, räntebärande och även andra finansiella instrument som exempel optioner eller andra tillgångar.
Med en fond är det meningen att du som köpare ska få bra risksprid [...]