Inspiration kan man få från många olika håll och kanter. Den kan få en att göra saker man annars inte skulle ha gjort.
Inspiration från andra kan göra att man för första gången sätter upp mål för sig själv.
Det var just det som fick mig att sätta upp mitt mål att bli miljonär, och i samma [...]