Satt och funderade lite grann på vad som kan tänkas hända efter lågkonjunkturen, när det börjar stabilisera sig och vända uppåt. Sen om det blir en snabb återhämtning eller en mer långsam, själv skulle jag fördra en snabb återhämtning. Men vad skulle då hända med den övriga ekonomin och dem låga räntorna?
Det som jag tänker [...]