Tänkte jag skulle sätta upp ett mål för hur stort mitt sparande ska ha blivit innan året är slut.
Hade tänkt mig att målet skulle vara att minst komma upp till 30000kr innan nästa år börjar.
Om man skulle räknar från min förra sparande översikt skulle det då fattas 16660kr.
Målet är möjligen i det lägsta laget, men [...]