För några dagar sedan publicerade jag hur min portfölj såg ut i dagsläget, jag utgick då ifrån det investerade kapitalet i min portfölj. Men lovade även att jag skulle inom kort att publicera hur min portfölj ser ut om man utgår ifrån marknadsvärdet på mina innehav.

Slutkurserna är från tisdagen, så dagens uppgång är inte inräknat [...]