Det finns dagar eller tillfällen då man känner sig ordentligt rastlös. Sen kan rastlösheten bero på olika saker, som att man inte har rört på sig så mycket under en eller flera dagar. Eller att man försöker sluta med ett beroende som man har t ex rökning, snusning.
Annars kan det vara som i mitt fall, att [...]