Riksbanken sänkte idag räntan med 0.5% från 1 %, den nya räntan är nu 0.5%. Enligt Riksbankens prognoser kommer den låga räntan hålla i sig ända fram till år2011. Samtidigt så utesluter inte Stefan Ingves att det kan komma fler räntesänkningar framöver.

Även bankerna har under dagen sänkt sina 3månaders räntor efter Riksbanken räntesänkning idag.
Utklipp från [...]