Igår kväll kom resultatet av det stresstest som USA:s regering gjort på 19 av amerikas största banker. Meningen med stresstestet är att se hur bankerna mår och lunga det finansiella systemet samt försöka återskapa förtroendet.
Resultat blev att 10 av 19 banker kommer behöva ta in nytt kapital för att klara sig, om krisen skulle bli [...]