Jag kan tänka mig att alla har stött på ordet buffert någon gång eller flera gånger. Vill bara påpeka hur viktigt det är att man har en buffert, sen om den inte når upp till det som är rekommenderat att ha i buffert.
Tankarna började rulla runt på hur mycket som kan hända, som sedan gör [...]