På torsdagen kommer resultat av det stresstest som den amerikanska centralbanken har gjort. I stresstestet ingår 19 av Amerikas storbanker som har över 100 miljarder i tillgångar, testat har varit obligatoriskt för dessa banker och inget dem har valt att göra.
Det har redan börjat läcka ut lite information av resultat, som visar att 10 av [...]