Tänkte jag skulle göra en liten tillbakablick för året 2009 och vad jag skrev i mina första inlägg som handlade om investeringar och hur bra jag har hållit mig till min plan.  I mitt första inlägg om mina inveteringsplaner för 2009 var Nyttår. Där tog jag upp två saker som var spikat för året.

1: Alla fonder skulle avvecklas och gå över helt till aktier.

2: Sälja RailCare då jag tappade förtroende för dem.

Sista avvecklingen av mina fonder skedde den 12 jun 2009 och försäljningen av RailCare blev av den 10 Jan 2009.

Sedan kom inlägget Investeringar under 2009 som blev tillsammans med inlägget nytt år min investeringsplan för 2009.

Här tog jag upp att jag ville komplettera min portfölj med en bank aktie och det blev ett inköp då av Swedbank den 4 Mars 2009 och åkte ut ur portföljen den 3 Jun 2009 då aktien hade börjat falla och kommit under en av mina stop loss som jag hade lagt. I slutet blev det en liten vins på 2200kr för Swedbank affären.

Den andra jag tog upp var att jag skulle plocka in Investor, Industrivärlden eller HM i min portfölj. Här föll valet på H&M som tog in i portföljen den 22 Jun 2009. Tanken var att göra H&M till det största innehavet i min portfölj, men så blev det inte.

Det tredje var att öka innehavet i NCC,Kungslden och Boliden. Ökningen i NCC skedde 09 Jul 2009 och Kungsleden den 27 Jul 2009. Dock blev det ingen ökning i Boliden då aktien rusade efter en rapporten och jag hade förhoppningar om att det skulle lugna sig och att aktien skulle falla tillbaka. Men så blev inte fallet.

Nu tror jag att större delen av 2009 är klart, troligen har jag missat något men då är ju allt som vanligt! :)