Idag kom det positiva rapporter från Swedbank, Nokia och Electrolux. Vilket känns väldigt bra och var väll behövligt i dessa dystra tider.

Swedbank aktie tog stiger på deras rapport och är nu uppe i 12,8%.
Det verkar även som att kredit förlusterna för bankerna har varit betydligt lägre än vad analytikerna hade trott.

Även Eniro kom med en väldigt bra rapport idag och aktien har nu gått upp med hela 20,4%. Men än är inte dagen slut så mycket kan hända.

Stockholmbörsen i sig stiger så det knakar idag med hjälp av bankerna och deras rapporter. Jag noterna nu en uppgång på hela 3,56%! Dock likadant som jag skrev just över, dagen är inte slut än så mycket kan hända.

Men förhoppningsviss så får vi se ett stort + i slutet av denna börsdag.

Samtidigt så sjunker oljepriset, och idag så sänktes bensinen/dieseln med 20öre. Bensinen hamnar då på 13, 69kr per liter för 95 oktan och 14, 59kr per liter för dieseln.