Jag har skrivit att min väg till miljonen kommer vara med hjälp av fonder, aktier och sparkonto. Jag köper fondandelar regelbundet varje månad och aktier när det finns tillräckligt med pengar på sparkontot.

Det slog mig igår att jag aldrig har förklarat vad en aktie eller fond är för något. Fast jag tror att majoriteten av er som läser bloggen redan vet det. Men tänkte att jag ändå skulle skriva om det, då det kan finnas någon som känner sig osäker eller inte riktig vet. Tänkte då börja med att förklara vad en aktie är i detta inlägg.

När du köper en aktie så köper man en ägande del i ett aktiebolag. Som aktieägare till ett aktiebolag så har man rätt till bolagets vinst, utdelning och rösträtt på bolagsstämman som är det högsta beslutande organet i ett aktiebolag.

Som aktieägare får man avkastning på sitt investerade innehav på två olika sätt. Det första är genom utdelning och den andra genom aktiekursen går upp. Man kan även förlora delar eller hela sitt investerande innehav om det skulle gå riktigt illa för aktiebolaget. Som gör att aktiens värde sjunker.

Utdelningen varierar från gång till gång och beroende på hur framgångsrik aktiebolaget har varit under året. Men även vilket utdelnings policy bolaget har.

På utdelningen dras även skatt 30 %.

Grundprincipen med varje aktie är att den ska motsvara en röst på bolagsstämman. Så är det dock inte i Sverige då det har kringgåtts genom en uppdelning av röststarka aktier (A-aktier) och röst svaga aktier (B-aktier). Varför man har gjort denna uppdelning är för att skydda ägandet för de ursprungliga aktieägarna som då kan behålla maktkontrollen genom att äga ett begränsat antal röststarka aktier (A-aktier), vilket inte blir lika kapitalkrävande.