Tidigare förklarade jag vad en aktie var för något. Nu tänkte jag ta och förklara vad är en fond är.

En fond kan beskrivas som en portfölj av värdepapper t ex aktier, räntebärande och även andra finansiella instrument som exempel optioner eller andra tillgångar.

Med en fond är det meningen att du som köpare ska få bra risksprid portfölj då en fond inverteras i många lika värdepapper och inte allt på samma ställe.

Sen kan fonden vara inriktad mot olika marknader t ex råvaror, teknik, finans, energi och mycket mer.

En fond ägs gemensamt av alla dem som har köpt andelar i fonden. Varje andel i en fond är lika stora och värdet på andelen bestäms utifrån det totala värdet på de tillgångar som igår i fonden.

Precis som en aktie kommer fonden tillväxt från två delar. Utdelning som kommer en gång per år och som återinvesteras i nya fondandelar. Den andra är kursvinst som man får tillgodo när man säljer sina fondandelar.

Fonden förvaltas av ett fondbolag som sköter både placering och administration. För detta tar dem ut något som kallas förvaltningsavgift. Förvaltningsavgift är en årligavgift som man betalar en viss procent av värdet på sina fondandelar. Hur stor procent är olika från olika fondbolag.

Vissa fonder kan även ha en Köp och Säljavgift. Då betalar man en viss procent för varje köp och sälj man gör i fonden. Hur stor procent är olika från fond till fond.